Minnesmerke Mauthausen

Sykkeltur Passau-Wien - Minnesmerke Konsentrationsleiret Mauthausen

Konsentrationsleiret i Mauthausen som ble opprettet i 1938, kort tid etter Østerrikes annektering, ble til landets største og sentrale leir med tallrike avdelinger og en utryddelsesleir. Av de rundt 200.000 internerte fra 40 nasjoner ble halvparten myrdet eller døde av underernæring og sykdommer.

Sykkeltur Passau-Wien - Minnesmerke KZ Mauthausen
Sykkeltur Passau-Wien - Minnesmerke KZ Mauthausen

Republikken Østerrike har omdannet denne tidligere konsentrasjonsleiren til minnesmerke. I besøkersenteret kan du få oversikt over Mauthausen-systemet. En ca. 2-timers rundtur, også med audioguide, fører deg gjennom leiren. Navnenes rom, “Raum der Namen” tydeliggjør forbrytelsens dimensjon med ca. 80.000 kjente ofre.

Barn under 14 år anbefales ikke å besøke minnesmerket.

www.mauthausen-memorial.at

Sykkeltur Passau-Wien - Minnesmerke KZ Mauthausen
 
Sykkeltur Passau-Wien - Minnesmerke KZ Mauthausen